De bestekfase

In deze fase wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt in bestek, bestektekeningen en contractstukken. In bestek worden alle keuzes van materialen en toepassingen in detail vastgelegd, dus dit is de laatste kans om in bijvoorbeeld milieu-ambities nog invloed uit te oefenen.

De omgevingsvergunning en eventuele andere vergunningen worden aangevraagd, evenals subsidies, en de prijsonderhandelingen worden afgerond.

Er moet besloten worden over de controle op de realisering van het project in de bouwfase; wie voert directie en wie is opzichter. Ook moet besloten worden over overleg in de bouwfase en de rol van Klein Wonen in De Tippe in deze fase.

Als er nog niet genoeg kopers zijn, kan het nodig zijn om ‘externe’ verkoopbrochures te vervaardigen, en de koopwoningen te verkopen.

Voor het afronden van de bestekfase zal het noodzakelijk zijn om zekerheid te hebben over (bijna alle) kopers (en huurders).

De bestekfase wordt afgerond met het contract met de aannemer. Kopers tekenen een koopcontract voor de grond en een aannemingsovereenkomst voor de bouw (mogelijk in één combinatiecontract). Openbaar Belang doet dat voor de huurwoningen.

Resultaat

  • Contract met de aannemer
  • Ondertekende contracten voor de koopwoningen
  • Ondertekende contracten voor de huurwoningen