De bestekfase

Het project bevindt zich momenteel in de bestekfase. Op deze pagina lees je de voortgang van de verschillende fases. 

Verkenningsfase
(afgerond)
De verkenningsfase is de fase van voorbereidingen. De kernvraag die in deze fase beantwoord moet worden, is of er een reëel zicht is op het realiseren van de wensen van Klein Wonen in De Tippe, in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek.

Resultaat verkenningsfase
In samenspraak met de leden en de Gemeente Zwolle heeft Archi3o meerdere concepten van verkavelingen gemaakt, waaruit de meest kansrijke (concept verkaveling H) is gekozen en verder is uitgewerkt tot een schetsontwerp.

Aan het oorspronkelijke programma van 36 woningen is één ruimte toegevoegd van cm 50 m², waarvoor we de optie open willen houden om deze als gemeenschappelijke ruimte in te richten. Mocht dit niet te realiseren zijn, dan is het een optie om deze ruimte als een woning van het type M te benutten.

In maart 2023 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan door DGV Group Zwolle, op basis waarvan in april 2023 de reserveringsovereenkomst is ondertekend voor kavel B2.


Ontwerpfase (afgerond)
In deze fase worden de ideeën uitgewerkt door de architect, op basis van het bouwprogramma en het programma van eisen. Tegelijkertijd worden stedenbouwkundige detaillering en woningontwerpen ontwikkeld. Als de vereniging kiest voor een bestaand ontwerp dan kan deze fase sneller doorlopen worden.

Resultaat ontwerpfase
Het voorlopig ontwerp (VO) wordt regelmatig aan de toekomstige bewoners gepresenteerd, besproken en bijgesteld, waar mogelijk met de kostenplaatjes erbij. Ook zal verder overleg plaats vinden met de gemeente over het project, onder andere over aspecten van stedenbouw, groen, weg- en waterbouw (riolering), mede op basis van het VO.


Bestekfase (huidige fase)
In deze fase wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt in bestek, bestektekeningen en contractstukken. In bestek worden alle keuzes van materialen en toepassingen in detail vastgelegd, dus dit is de laatste kans om in bijvoorbeeld milieu-ambities nog invloed uit te oefenen.

De omgevingsvergunning en eventuele andere vergunningen worden aangevraagd, evenals subsidies, en de prijsonderhandelingen worden afgerond.

Er moet besloten worden over de controle op de realisering van het project in de bouwfase; wie voert directie en wie is opzichter. Ook moet besloten worden over overleg in de bouwfase en de rol van Klein Wonen in De Tippe in deze fase.

Als er nog niet genoeg kopers zijn, kan het nodig zijn om ‘externe’ verkoopbrochures te vervaardigen, en de koopwoningen te verkopen.

Voor het afronden van de bestekfase zal het noodzakelijk zijn om zekerheid te hebben over (bijna alle) kopers (en huurders).

De bestekfase wordt afgerond met het contract met de aannemer. Kopers tekenen een koopcontract voor de grond en een aannemingsovereenkomst voor de bouw (mogelijk in één combinatiecontract). Openbaar Belang doet dat voor de huurwoningen.

Resultaat

  • Contract met de aannemer
  • Ondertekende contracten voor de koopwoningen
  • Ondertekende contracten voor de huurwoningen

Bouwfase (start bouwfase gepland juli 2024)
In de bouwfase wordt een gedetailleerde planning gemaakt van het bouwproces, bestaande uit zowel ruw- als afbouw, door de aannemer.  Er zullen bouwvergaderingen zijn waarin over allerhande details van de uitvoering gesproken wordt, soms in afwijking van bestek en bestektekeningen. Ook zullen de laatste individuele afspraken gemaakt worden over meer- en minderwerk met de aannemer.

En natuurlijk zal er gebouwd worden, waarbij er een eerste steen/blok kruislaaghout festiviteit en hoogste punt festiviteit zal zijn.

We zullen ook afspraken maken met de aannemer over mogelijkheden voor het bekijken van de bouwplaats en de vorderingen.

De bouwfase wordt afgesloten met de oplevering van de woningen en gezamenlijke ruimte. De bewoners zijn op dit moment over het algemeen vooral met de woningen en hun verhuizing bezig. Zo’n twee maanden na de oplevering vindt de tweede oplevering plaats, waarbij foutjes en gebreken moeten zijn hersteld die bij de eerste oplevering nog aanwezig waren.

Resultaat

  • Oplevering van de woningen en gezamenlijke ruimte