Het project

Update 23 juli 2024:

Beschikbaarheid woningen:
Er zijn nog enkele woningen beschikbaar. Bekijk het overzicht hieronder voor welke woningen dat zijn. Woningen met rode pijl zijn nog beschikbaar.
Dit overzicht is echter wel een momentopname, dus heb je een bepaald type woning op het oog? Neem dan contact met ons op voor de actuele beschikbaarheid!

23juli2024.jpg

Heb je interesse in een koopwoning? 
Lees de website dan goed door, buurtzaam, belangrijke documenten, de type huizen, de voorfinanciering die gevraagd wordt etc. Ben je enthousiast? Neem dan contact op met De Woonfabriek of vul het formulier in. Bij serieuze interesse is een kredietcheck verplicht, dus mocht je deze al hebben kan dit wellicht helpen bij het versnellen van het proces.

Heb je interesse in een huurwoning?
Er zijn op dit moment geen huurwoningen beschikbaar. Mocht er een woning vrij komen zullen wij dit hier vermelden. De huurwoningen worden via woningcorporatie Openbaar Belang verhuurd. Inschrijving bij De Woningzoeker is hiervoor een vereiste. Wanneer er huurwoningen beschikbaar zijn kun je bij interesse contact met ons opnemen via het formulier.


De Tippe
De wijk De Tippe ligt in de stadswijk Stadshagen en is de laatst te bouwen grote woonbuurt in Stadshagen (aan de westzijde van Stadshagen), vlakbij de IJssel en naast de wijk Westenholte.

De ambitie van De Tippe is om gezamenlijk tot een duurzame leefomgeving te komen. Om hier toe te komen zijn er voor de woonbuurt vijf hoofdthema’s geïdentificeerd:

  • Klimaat adaptief
  • Energieneutraal
  • Circulair
  • Duurzaam bereikbaar
  • Sociaal inclusief

Daarnaast zijn ook de thema’s natuurinclusiviteit en gezonde stad belangrijk.

Het tweede buurschap dat wordt ontwikkeld in De Tippe is Het Poldergrid, met circa 650 woningen de grootste van de drie. De woonstraten zijn hier groener, de gebouwen lager en er is veel variatie. Je vindt er alles van traditionele rijwoningen tot woonexperimenten.

Klein Wonen in De Tippe wordt in dit buurschap gerealiseerd.


Klein Wonen in De Tippe
In basis kiest Klein Wonen in De Tippe om niet groter te wonen dan noodzakelijk. Daarom worden de verschillende woningtypes gekoppeld aan het aantal bewoners. Op deze manier wordt ‘scheef’ wonen zoveel mogelijk voorkomen.

Om ruimte te bieden aan ‘een veranderende situatie’ – denk aan gezinsuitbreiding of samenwonen – is er binnen de verschillende woningtypes gekeken hoe er eventueel extra woonoppervlak gecreëerd kan worden binnen de woning.

Uitgangspunt is om zoveel mogelijk grondgebonden woningen in het plan op te nemen. Daarnaast wil Klein Wonen in De Tippe ook een aantal gelijkvloerse woningen opnemen in het plan.

De vereniging gaat uit van een bewonersparticipatie (CPO) structuur, waarbij zowel huur- als koopwoningen worden ontwikkeld samen met woningcorporatie Openbaar Belang in Zwolle.

Het project gaat uit van 36 woningen, waarvan 12 sociale huur (via woningcorporatie Openbaar Belang) en 24 sociaal en middensegment koop. Daarbij zal gekeken worden of de ontwikkeling van een gemeenschappelijke ruimte haalbaar is.

Klein Wonen in De Tippe komt op kavel B2, op onderstaande afbeelding in het blauw aangegeven.

locatie_b2.png
Locatie CPO-project in de Tippe

Concept verkaveling

Uitgangspunt voor de verkaveling is wonen ‘in het groen’, met zo veel mogelijk compacte grondgebonden woningen.

Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, maar ook om jezelf terug te trekken in je privédomein.

Basis is een autoluwe wijk met langzaam verkeer zoals voetgangers. Auto’s worden aan de oostzijde van de kavel geparkeerd. De woonblokken zijn in verschillende richtingen gepositioneerd. Op deze manier ontstaat er een diversiteit aan kwalitatieve buitenruimte, die soms vernauwd en soms opent, met mooie zichtlijnen door het plan heen.

De collectieve tuin is vanuit geen enkele plek volledig te overzien; je kan er op ontdekkingstocht.

kwt_groen_indelng.png
Het verwerken van groen

Parkeren en ontsluiten

Het terrein is vrij van obstakels zodat iedereen echt ‘in de groene ruimte’ kan wonen.  Auto’s staan aan de rand van de kavel en niet voor de deur.

Achtertuinen zijn – in verschillende dichtheden – met natuurlijke begroeiing afgeschermd en staan in ‘open’ verbinding met de collectieve tuin. De voordeuren worden ontsloten met de meer formele paden (van voldoende breedte). De overige paden zijn informeel. De paden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden in een halfverharding.

De woningen worden rondom ontsloten, met uitzondering van de twee zuidelijke blokken die met de voordeuren aan de binnentuin grenzen. Op deze manier ontstaat er een natuurlijke dynamiek en connectie tussen de verschillende activiteiten die op en rondom het wooncollectief zullen plaatsvinden.

Door daken met een kleine helling toe te passen zijn oost- en westdaken effectief in te zetten voor zowel energie-opwekking als ook begroeide, groene daken met mos-sedum-kruiden.