Het proces


Bij een CPO-project worden de woningen gezamenlijk met een collectief gebouwd. Dit proces gaat globaal in vier fasen; de verkenningsfase, de ontwerpfase, de bestekfase en uiteraard de bouwfase. 

Momenteel bevindt vereniging Klein Wonen de Tippe zich in de Bestekfase. De architect heeft in december 2023 het definitieve ontwerp opgeleverd. Dit is gebruikt bij het indienen van aanvraag voor de omgevingsvergnning. Onderstaand zijn enkele mijlpalen van het proces tot nu toe:

KWT_proces_fases.png
De verschillende fases