Het proces


Bij een CPO-project worden de woningen gezamenlijk met een collectief gebouwd. Dit proces gaat globaal in vier fasen; de verkenningsfase, de ontwerpfase, de bestekfase en uiteraard de bouwfase. 

Momenteel bevindt vereniging Klein Wonen de Tippe zich in de Ontwerpfase. De architect is druk bezig met de voorlopige ontwerpfase, welke wij binnen enkele maanden willen voltooien. Onderstaand zijn enkele mijlpalen van het proces tot nu toe:

KWT_proces_fases.png
De verschillende fases