Plattegronden

Hieronder staan een indicatieve schetsen (niet op schaal) van de verschillende concept woningen , hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Mogelijke verwijzing naar verkaveling of toewijzingen van woningen is indicatief. Toewijzing van woningen vindt plaats tijdens algemene ledenvergaderingen en werksessies.