Over Klein Wonen de Tippe

Waar het allemaal begon

Niet groter wonen dan nodig met een kleine ecologische voetafdruk: dat was het credo. In 2016 kwam een groep van vijf personen bijeen. Het begon met kennismaken, dromen verhelderen en doelen cocnreet en realistisch onder woorden brengen. Tegelijkertijd begon een plek om deze woondroom te realiseren. Sindsdien zijn we in gesprek met vele partijen om dit succesvol neer te zetten. Zo zijn we betrokken met de gemeente, met woningcorporaties, met Stichting Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle MMZ én voeren we mee onder de vlag van Klein Wonen Zwolle. Tot 22 oktober 2021, want toen werd onze vereniging geboren: Klein Wonen de Tippe. De naam doet het al vermoeden: wij richten ons specifiek op een woonplek in de Tippe (Stadshagen) om van onze droom werkelijkheid te maken. Het gedachtegoed waar vanuit wij zijn ontstaan, sociale verbondenheid en duurzaamheid, hebben een prominente plek in deze ontwikkeling.

Over ons

Klein Wonen de Tippe is een collectief particulier woonproject dat in Zwolle 36 woningen wil realiseren in de Tippe (Stadshagen). We willen een woongemeenschap creëren waar het niet enkel draait om klein wonen, maar zeker ook om de duurzame levensstijl die daarmee gepaard gaat. We werken nauw samen met woningcorporatie Openbaar Belang uit Zwolle. Samen met hen, de toekomstige bewoners en onze architect zijn de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van onze sociale en natuurlijke woonwijk in de Tippe. Onze leden zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en kunnen veel invloed uitoefenen op het bouwproject vanwege het CPO karakter.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Wat houdt dat nu in, zo'n CPO? Een CPO is de afkorting voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. In de opstartfase financieren wij onszelf. Voor de koop van grond, de bouw van huizen en gemeenschappelijke voorzieningen is de portemonnee van de deelnemers leidend en bepalend. We willen een droom realiseren, die voor iedereen betaalbaar is en daardoor ook op andere plekken navolgbaar kan zijn.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in een huur- of koopwoning? Sfeer proeven bij onze vereniging? Mail ons dan via nieuweleden@kleinwonendetippe.nl.

Voor pers of andere zaken kun je een mailtje richten aan info@kleinwonendetippe.nl.

Wees welkom!