De ontwerpfase

In deze fase worden de ideeën uitgewerkt door de architect, op basis van het bouwprogramma en het programma van eisen. Tegelijkertijd worden stedenbouwkundige detaillering en woningontwerpen ontwikkeld. Als de vereniging kiest voor een bestaand ontwerp dan kan deze fase sneller doorlopen worden.

Het voorlopig ontwerp (VO) wordt regelmatig aan de toekomstige bewoners gepresenteerd, besproken en bijgesteld, waar mogelijk met de kostenplaatjes erbij. Ook zal verder overleg plaats vinden met de gemeente over het project, onder andere overe aspecten van stedenbouw, groen, weg- en waterbouw (riolering), mede op basis van het VO.

Om het verloop van het traject te bespoedigen zullen in deze fase ook verschillende adviseurs op het gebied van bouw en techniek worden ingeschakeld.

Deze fase is ook een goede gelegenheid om de groene (buiten)ruimte verder te ontwerpen.

De ontwerpfase wordt afgesloten met een set tekeningen en een begroting die samen het definitief ontwerp (DO) vormen. Hiermee ligt in wezen het hele plan vast, wat wil zeggen dat wijzigingen na dit moment moeilijk en (relatief) duur zijn.

Wat betreft het groepsproces is in deze fase zorgvuldig overleg belangrijk binnen de hele bewonersgroep. Er dient veel terugkoppeling plaats te vinden tussen opdrachtgever en architect, met behulp van tekeningen en uitleg. Ook zal de bewonersgroep moeten groeien naar een omvang die ongeveer overeenkomt met het aantal woningen.

Resultaat